News Just In

3/04/2022 05:47:00 AM

விமல் வீரவங்ச மற்றும் உதய கம்மன்பில ஆகியோர் அமைச்சர் பதவிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்…


இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 47 (II) (ஆ) பிரிவின் கீழ் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின் பிரகாரம் கைத்தொழில் அமைச்சர் விமல் வீரவங்ச மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் உதய கம்மன்பில ஆகியோர் நேற்று  (03) பிற்பகல் தமது பதவிகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.


ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு

No comments: