News Just In

6/03/2024 04:21:00 PM

சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்தின், வலயக் கல்விப் பணிப்பாளராக திரு.மகேந்திரகுமார்!

 

மட்டக்களப்பு இந்துக் கல்லூரியின்  பழைய மாணவரான  திரு.மகேந்திரகுமார் இன்று சம்மாந்துறை கல்வி வலயத்தின், வலயக் கல்விப் பணிப்பாளராக கடமையேற்றார்.No comments: