News Just In

4/14/2021 07:11:00 AM

11 இஸ்லாமிய அடைப்படவாத அமைப்புகளுக்கு தடைவிதிப்பு வர்த்தமானி வெளியாகியது!!


இலங்கையில் 11 இஸ்லாமிய அடைப்படவாத அமைப்புகளுக்கு தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த அமைப்புக்களுக்கு தடை விதிப்பதற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
No comments: