News Just In

5/24/2022 02:17:00 PM

புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கான பாடசாலை அனுமதி வெட்டுப்புள்ளி வெளியானது!
2021ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கான பாடசாலை மட்ட வெட்டுப் புள்ளிகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதற்கமைய தமிழ் மொழிமூல பாடசாலைகளின் வெட்டுப்புள்ளி விபரங்களை கீழுள்ள இணைப்பின் ஊடாக பார்வையிட முடியும்.


No comments: