News Just In

9/20/2023 01:11:00 PM

அத்தியாவசிய நுகர்வுப் பொருட்களின் விலைகளைக் குறைத்துள்ள சதொச நிறுவனம்!லங்கா சதொச நிறுவனம் பல அத்தியாவசிய நுகர்வுப் பொருட்களின் விலைகளைக் குறைத்துள்ளது.

அதன்படி, வாடிக்கையாளர்கள் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள சதொச விற்பனை நிலையங்களில் பின்வரும் பொருட்களை குறைந்த லிலையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விலை குறைப்பு இன்று புதன்கிழமை (20) முதல் அமுலுக்கு வருகிறது. ஒரு கிலோ சோயா மீட் 45 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 580 ரூபாவாகும்.

* ஒரு கிலோ உள்ளூர் உருளைக்கிழங்கு 40 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் புதிய விலை 290 ரூபாவாகும்.

* ஒரு கிலோ நெத்தலிக் கருவாடு 30 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், புதிய விலை 1,100 ரூபாவாகும்.

* ஒரு கிலோ வெள்ளைப் பூண்டு 30 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது, புதிய விலை 620 ரூபாவாகும்.

* ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், புதிய விலை 195 ரூபாவாகும்.

* சிவப்பு பருப்பு 6 ரூபா குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 299 ரூபாவாகும்.

No comments: