News Just In

5/17/2023 12:14:00 PM

புதிய ஆளுநர்கள் நியமனம்!


வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் வடமேல் மாகாண ஆளுநர்கள் சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வடக்கு மாகாண ஆளுநராக பி.எஸ்.எம். சார்ள்ஸ், கிழக்கு மாகாண ஆளுநராக செந்தில் தொண்டமான் மற்றும் வடமேல் மாகாண ஆளுநராக லக்ஷ்மன் யாப்பா அபேவர்தன ஆகியோர் சற்று முன்னர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

No comments: