News Just In

7/26/2022 05:18:00 PM

எரிபொருள் வழங்கப்படும் அளவு அதிகரிப்பு!
வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை அதிகரிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் வாரத்திற்கு பெறப்பட்ட எரிபொருளின் அளவு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.

மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கு 04 லீற்றர் பெட்ரோல்
முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு 05 லீற்றர் பெற்றோல்
வேன்களுக்கு 20 லீற்றர் பெட்ரோல்
கார்களுக்கு 20 லீற்றர் பெட்ரோல்
பிற வாகனங்களுக்கு 15 லீற்றர் பெட்ரோல்
லொறிகளுக்கு 50 லீற்றர் பெட்ரோல்

பேருந்துகளுக்கு 40 லீற்றர் டீசல்
முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு 05 லீற்றர் டீசல்
வேன்களுக்கு 20 லீற்றர் டீசல்
கார்களுக்கு 20 லீற்றர் டீசல்
பிற வாகனங்களுக்கு 15 லீற்றர் டீசல்
லொறிகளுக்கு 50 லீற்றர் டீசல்

No comments: