News Just In

5/09/2022 03:20:00 PM

கோட்டா கோ கம நூலகம் தீக்கிரையானது!


காலிமுகத்திடல் ஜனாதிபதி செயலக வளாகத்தில் கோட்டா கோ கம ஆர்ப்பாட்ட களத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்து ஒரு நூலகம் தாக்குதல் சம்பவத்தில் இன்று (09) தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.


No comments: