News Just In

7/19/2022 09:03:00 PM

30 வருடங்களுக்கு மேலாக கனடாவில் இயங்கும் கல்லூரியில் அனுமதியுடன் 05 வருட தொழில் அனுமதி வேண்டுமா?

G.C.E (A/L) சித்தியுடன் IELTS இல் 6.5க்கு மேற்பட்ட பெறுபேறு கொண்டவரா நீங்கள்!
30 வருடங்களுக்கு மேலாக கனடாவில் இயங்கும் கல்லூரியில் அனுமதியுடன் 05 வருட தொழில் அனுமதி வேண்டுமா?
குறைந்த செலவில் உங்கள் கல்லூரி படிப்பை மேற்கொள்ள HECS ஆலோசகர்களுடன் அணுகவும்! செப்டம்பரில் அனுமதி! 

குறைந்தளவிலான அனுமதியே தற்போது உள்ளது!

தொடர்புகளுக்கு:    Higher Education Consultancy Services (HECS)
                                           இல. 71, பழைய கல்முனை வீதி, கல்லடி, மட்டக்களப்பு 
                                           தொலைபேசி இல : +94 652228707 , +94 716350207

                                      

No comments: